Metium - mobilny system sensorów

Metium to system urządzeń (czujników, sensorów), który pozwala na bieżące monitorowanie odczytów z wielu rozproszonych czujników, a także analizę zgromadzonych odczytów historycznych. Sensory rozmieszczane są w pożądanych miejscach. Łączą się one bezprzewodowo z jednostką centralną, która zbiera i zapisuje odczyty. Użytkownik loguje się do Metium, w dowolnym momencie poprzez smartfon lub standardową przeglądarkę internetową.

ZOBACZ IRS W CHMURZE

BLOG METIUM POBIERZ INSTRUKCJĘ POBIERZ APK

System monitorujący

Schemat czujników

Czujniki

Metium pozwala na podłączenie wielu czujników, do pomiaru różnych wielkości fizycznych. Przykładowo możliwe jest podłączenie czujników mierzących: temperaturę, natężenie prądu, wilgotność (wkrótce), naprężenie (wkrótce) i inne.

Czujniki posiadają zasilanie bateryjne (możliwość pracy do kilku miesięcy na jednym komplecie baterii). Z jednostką centralną łączą się radiowo. Zasilanie bateryjne i komunikacja radiowa czynią urządzenia bezprzewodowymi, stąd możliwe jest ich rozmieszczenie w dowolnych, nawet trudno dostępnych, miejscach.

Jednostka centralna

Metium oparte jest o jednostkę centralną, z którą łączą się wszystkie zarejestrowane czujniki, na bieżąco przekazując, w określonym rastrze czasowym, konkretne odczyty. Odczyty te zapisywane są w jednostce centralnej – z jednostką centralną łączy się też użytkownik, aby uzyskać konkretne odczyty.

Dodatkowo wszystkie odczyty mogą być automatycznie replikowane do chmury stąd możliwe jest gromadzenie w jednym miejscu odczytów z wielu jednostek centralnych - np. z różnych zakładów produkcyjnych, magazynów - rozsianych terytorialnie.

Program

Program Metium, jest programem mobilnym, dzięki czemu użytkownik może połączyć się z nim z pozycji komputera, smartfona, tabletu poprzez standardową przeglądarkę internetową. Program pozwala nie tylko śledzić bieżące odczyty z czujników, ale także analizować dane historyczne w zadanym okresie, z określonych czujników. Możliwe jest także generowanie wykresów ze zgromadzonych danych.

Przykłady zastosowań

Monitoring lodówek i chłodnii

Metium daje możliwość bieżącego monitoringu temperatury w lodówkach i chłodniach, w których przechowywane są produkty spożywcze. Odczyty sensora temperatury są na bieżąco zapisywane stąd system idealnie sprawdzi się w branży spożywczej gdzie zgodnie z wymogami Sanepidu temperatura w lodówkach musi być monitorowana. Równocześnie znacznie ułatwi pracę przedsiębiorcy, który ma wiele lodówek, w różnych punktach produkcyjnych, handlowych czy usługowych.

Monitoring przedszkola

Metium doskonale sprawdzi się w przedszkolach. Dzięki sensorom temperatury wiadomo jaka jest aktualna temperatura w każdym pomieszczeniu przedszkola i jego otoczeniu. Dyrekcja będzie miała bieżącą wiedzę na temat aktualnej temperatury stąd elastycznie będzie mogła podejmować decyzję o włączeniu grzejników i szybko wykryje awarię ogrzewania. Rodzice, dzięki dostępowi online będą mieli pewność, iż dziecko przebywa w odpowiednich warunkach termicznych. Dzięki informacji o temperaturze wewnątrz przedszkola i na zewnątrz będą mogli swobodnie podjąć decyzję czy dziecko należy ubrać lżej czy cieplej.

... więcej na temat systemu Metium dla przedszkoli

Monitoring zakładów produkcyjnych

Metium to nie tylko pomiar temperatury - w zakładach produkcyjnych równie istotny może być przykładowo monitoring natężenia prądu, wilgotności czy naprężenia belek stropowych hali produkcyjnej. System Metium jest w tym zakresie elastyczny - pozwala na równoczesne podłączenie różnego rodzaju sensorów, które mogą mierzyć i przesyłać do jednostki centralnej odczyty różnych wielkości fizycznych. Metium nie tylko wyświetla aktualny odczyt sensora, ale także zapisuje go do bazy z ustaloną częstotliwością (nawet co 3 sekundy). Stąd bardzo łatwo prześledzić jak zmieniała się określona wielkość fizyczna w danym czasie.